Ngày 26-03-2020 21:33

Chương trình truyền hình

Tôi rất vui đươc biên tập nhiều chương trình về tư vấn phong thủy, địa ốc, bất động sản trên VTC. Đó là cơ hội để tôi được chia sẻ nhiều hơn với các thính giả trên toàn quốc

Tôi rất vui đươc biên tập nhiều chương trình về tư vấn phong thủy, địa ốc, bất động sản trên VTC. Đó là cơ hội để tôi được chia sẻ nhiều hơn với các thính giả trên toàn quốc

CÁC TIN KHÁC
Tác giả nhiều đầu báo uy tín

Tác giả nhiều đầu báo uy tín

26-03-2020

Chủ biên nhiều đầu báo về Phong Thủy lớn

Cục bản quyền tác giả chứng nhận

Cục bản quyền tác giả chứng nhận

26-03-2020

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả phần mềm “Cố Vấn Phong Thủy” do...