Vượng Địa (Cải vận đất)
Sau khóa học giúp bạn "Khảo sát thực địa công trình, Sử dụng la kinh/la bàn, Lập, phân tích lá số công trình, Phân tích cát hung công trình, Giải pháp hóa hung thành cát, Giải pháp vượng nhân đinh, Giải pháp vượng tài lộc, Giải pháp kiến trúc, bài trí, Giải pháp quy hoạch khuôn viên, Phát dương dòng tộc lâu dài"
Mô tả dịch vụ
STT Nội dung
Bài 1
Giới thiệu
Bài 2
Bát quái
Bài 3
Bát thuần
Bài 4
Phối địa chi
Bài 5
Phối lục nhân
Bài 6
Lục thân khắc sinh
Bài 7
Biến quẻ
Bài 8
Trùng quái gốc
Bài 9
Thế ứng
Bài 10
Hóa tiến
Bài 11
Hóa thoái
Bài 12
Hóa toán
Bài 13
Hồi đầu sinh
Bài 14
Hồi đầu khắc
Bài 15
Phản ngâm
Bài 16
Phục ngâm
Bài 17
Vượng suy
Bài 18
Hào động
Bài 19
Hào tĩnh
Bài 20
Không vong
Bài 21
Nhật tương tác
Bài 22
Nguyệt tương tác
Bài 23
Lục thần
Bài 24
Dụng thần
Bài 25
Phi thần
Bài 26
Phục thần
Bài 27
Ám đông
Bài 28
Động tán
Bài 29
Ứng kỳ
Bài 30
Quẻ cầu tài buôn bán
Bài 31
Quẻ mở cửa hàng, công ty
Bài 32
Quẻ đầu cơ hàng hóa
Bài 33
Quẻ cho vay, đi vay
Bài 34
Quẻ xây dựng, mua nhà
Bài 35
Quẻ dời mộ, bốc mộ
Bài 36
Quẻ buôn bán bất động sản
Bài 37
Quẻ ốm đau bệnh tật
Bài 38
Quẻ cầu con
Bài 39
Quẻ hôn nhân
Bài 40
Quẻ học hành, thi cử, thăng quan, luân chuyển 
  • Họ tên :
    Sinh tại :    Đông Dương   Nơi khác
    Điện thoại
  • Giới tính : Nam    Nữ
    Giờ :        

Ngày sinh theo Dương Lịch Ngày sinh theo Âm Lịch
Ngày : Ngày :
Tháng : Tháng :
Năm : Năm:
Nếu bạn nhập vào ngày DƯƠNG LỊCH, Cố Vấn Phong Thủy sẽ tự động chuyển ngày đó sang ÂM LỊCH trong phần Xem Lá Số và các phần Lý Giải
Tài khoản thanh toán

Quý khách có thể thanh toán TIỀN MẶT tại nhà (thời gian 1-2 ngày tùy theo nhân viên bưu điện).

Hoặc CHUYỂN KHOẢN theo thông tin dưới đây để được sử dụng dịch vụ ngay lập tức (khuyến nghị).

Hỗ trợ thanh toán: 0971 33 00 09 (Ms Hậu)