Ngày 27-03-2020 16:55

Thực hành kiến thức phong thủy trên bàn tay

Lúc đầu chúng tôi chỉ đến Viện Phong Thủy vì muốn học kiến thức phong thủy cơ bản, nhưng cuối cùng thì học cả phương pháp luận và tư duy thực tiễn….

Lúc đầu chúng tôi chỉ đến Viện Phong Thủy vì muốn học kiến thức phong thủy cơ bản, nhưng cuối cùng thì học cả phương pháp luận và tư

duy thực tiễn…. (chia sẻ của học viên Hương Linh – Khoá Nhân 12)

Phong Thủy và Dịch Lý ứng dụng, học đi đôi với hành, đơn giản hóa mọi thuật ngữ phức tạp

Phong thủy là học thuyết chuyên nghiêm cứu sự ảnh hưởng của hướng khí  mạch nước hướng gió hướng nước đến đời sống hoạ phúc

của con người phong thủy là sự hòa hợp giữa con người và trời đất là sự tổng hòa của tất cả các yếu tố sung quanh con người  như

địa thế hình dạng đường nước địa hình bố cực mặt bằng mồ mả nhà cửa không gian xây dựng và cả quần hệ giữa người với người trong

làng thôn xóm phong thủy liên quan mạnh mẽ đến sự hưng vượng hạnh phúc suy vong cát hung thọ yểu kinh doanh buôn bán làm ăn ách tắc

thuận lợi hạnh thông tìm các địa thế đẹp để xây nhà xây mộ mang lại phúc thọ song toàn phong thủy là thiên địa nhân hợp nhất  trái đất là

đại vũ trụ con người là tiểu vũ trụ  chỉ cần chúng ta hiểu biết quy luật của vũ trụ  hành động thuận thiên và tôn trọng quy luật tự nhiên của

trời đất hạnh phúc riêng tư  của mỗi người sẽ được tốt đẹp.

 Sau khi được học tập ở viện phong thủy và sự giảng dậy của thầy em thấy phong thủy đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống thiết thực

lành mạnh học phong thủy là học địa lý thiên văn và dịch lý.

 (chia sẻ của học viên Hương Linh – Khoá Nhân 12)

CÁC TIN KHÁC
Vượt 300km vì đam mê Phong Thủy

Vượt 300km vì đam mê Phong Thủy

27-03-2020

Trên thực tế, phong thuỷ hoàn toàn mang tính khách quan, tính quy luật, tính...

Tôi học Vượng Địa và những trải nghiệm thực tế

Tôi học Vượng Địa và những trải nghiệm thực tế

27-03-2020

Con người ta ai ai cũng muốn Phong Thủy thay đổi để được giàu sang...