Ngày 26-03-2020 20:42

Học từ cơ bản tới chuyên sâu

Mặt khác, chương trình đào tạo có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tài liệu và thuyết minh, tương tác trực tiếp hai chiều. Mọi thắc mắc của học viên sẽ được giảng viên giải đáp ngay tại chỗ. Đồng thời, hệ thống bài tập thực hành tại lớp và bài tập về nhà luôn được giao quản sát sao để biến nội dung thành hành động, học một lần ghi nhớ mãi.