Ngày 26-03-2020 20:41

Nắm chắc và vận hành kiến thức trên bàn tay

Phong thủy vốn chứa nhiều thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu. Để phổ cập cho cộng đồng, Viện Phong Thủy Hoàng Gia Việt Nam đã dày công thiết kế các hình ảnh trực quan, sinh động giúp học viên hứng thú, tiếp nhận bài giảng một cách tự nhiên, gần gũi với thực tế.